SiŁownia TYTAN

Idź do spisu treści

Menu główne

RODO

Polityka prywatności

Administrator:

F.C TYTAN Bogusław Mol
41-703 Ruda Śląska, ul. Bytomska 1a
NIP. 641-158-11-19

1. Firma F.C. TYTAN pozyskuje następujące dane. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) :

a) imię i nazwisko
b)  numer telefonu
c) adres e-mail
      Powyższe dane są niezbędne do:
a) weryfikacji tożsamości użytkowników karnetów i rejestracji wizyt
b) uprawnienia do korzystania z usług firmy
c) wystawiania i przechowywania faktur
d) rozpatrywania reklamacji
e) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez firmę ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia)
f) utrzymania poprawności działania usług

Dane te przetwarzamy tylko w czasie trwania umowy.

2. Prawa użytkowników siłowni F.C. TYTAN w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

a) Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
b) Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
d) Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania  danych osobowych oraz kopii danych.
e) Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam zostały przekazane.
f) Prawo do wycofania zgody – możliwość do wycofania każdej zgody, która została wyrażona. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych. Prosimy aby pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać dane.
g) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
h) Prawo do wniesienia skargi do GIODO w razie uznania że przetwarzane dane osobowe naruszają przepisy o ochronie danych.

3. Zachowanie tajemnicy służbowej przez pracowników:

W firmie F.C. TYTAN  obowiązuje tajemnica danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Administrator zapewnia, że jego pracownicy zobowiązali się do zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobu ich zabezpieczenia ( również pisemnie).

4. Firma F.C. TYTAN zobowiązuje się do zgłaszania GIODO wszelkich naruszeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Firma F.C. TYTAN nie będzie przekazywać danych osobowych użytkowników siłowni innym firmom.

6. Współpraca firmy F.C. TYTAN z benefit system, fit profit oraz ok system .
Firma F.C. TYTAN zobowiązuje się do:

a) wdrożenia odpowiednich środków technicznych by przetwarzanie danych osobowych użytkowników spełniało wymogi RODO, chroniło prawa osób których dane dotyczą
b) zachowania w tajemnicy danych osobowych użytkowników
c) przekazania Benefit system, Fit profit oraz ok system, w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia, informacje o naruszeniu danych osobowych.
d) nie przekazywania powierzonych jej danych innym firmom.
e) stosowania się do zaleceń wyżej wymienionych partnerów
Szczegóły w załączniku nr 1 benefit system S.A. paragraf  11.

7. Firma F.C. TYTAN zabezpiecza dane osobowe poprzez:

a) autorski program , który chroniony jest loginem i hasłem
b) opłacanie serwera
c) kopię zapasową danych chronioną w chmurze
d) wszelkie dokumenty pisemne przechowywane są w szufladzie zamkniętej na klucz, następnie klucz chowany jest w sejfie
e) zgody użytkowników siłowni na korzystanie z usług firmy F.C TYTAN przechowywane są w szafie zamykanej na klucz

Odpowiedzialność pracownika za działania naruszające ochronę danych osobowych ( załącznik nr 2)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego