SiŁownia TYTAN

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

1. Każdy korzystający z obiektu przebywa w nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
2. Każda osoba korzystająca z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń siłowych. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z siłowni ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.
3. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni, a także do kulturalnego zachowania się.
4. Z siłowni mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownię lub wykupiły jednorazowe wejście na siłownię.
5. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatniach.
6. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie ; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
7. Zakaz ćwiczenia bez koszulek na przyrządach tapicerowanych.
8. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia - wyciskanie leżąc.
9. Po zakończeniu prób, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony przez instruktora, a w szczególności:
-  odłożyć sztangielki na stojaki,
-  rozłożyć sztangi i umieścić pierścienie na stojakach.
10. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
11. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.
12. W pomieszczeniach siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu.
13. Nie dopuszczalne jest zabieranie kluczyków do domu lub pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z siłowni.
14. Za rzeczy pozostawione w szafkach personel siłowni nie odpowiada.
15. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony SIŁOWNIA TYTAN zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
16. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta).
17. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
18. SIŁOWNIA TYTAN nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę SIŁOWNI TYTAN.
19. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego użyciem go niezgodnie  z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
20. Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni wraz z anulowaniem karnetu bez zwrotu gotówki.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego